กะทักกะถั่น ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะทักกะถั่นอ่านว่า กะ – ทัก – กะ – ถั่น

แปลว่า อาการรีบร้อน อาการเร่งรีบ อาการ พรวดพราด