กะด้อกะเดี่ย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะด้อกะเดี่ย อ่านว่ากะ – ด้อ – กะ – เดี้ย

แปลว่า ออกหน้าออกตา มากมาย  มากเกินไป ขนาดนั้นเลยเหรอ