กะญอน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะญอน อ่านว่า กะ – หยอน

แปลว่า ด้วยเหตุนี้  เหตุดังนี้ เพราะ มิน่าหล่ะ