กะซาง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะซาง อ่านว่า กะ-ซาง

แปลว่า ไม่ใส่ใจ ก็ช่าง ไม่เห็นความสำคัญ ไม่แยแส ช่างเถอะ