กะซางเถาะ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะซางเถาะอ่านว่า กะ-ซาง-เถาะ

แปลว่า  ไม่เป็นไร  ช่างเถิด  ช่างมันเถอะ ก็ช่างเถอะ