กองเฟือง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กองเฟือง อ่านว่า กอง-เฟือง

แปลว่า  กองฟาง กองฟางข้าว กองหญ้า