กองอ้อกยอก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กองอ้อกยอก อ่านว่า กอง-อ้อก-ยอก

แปลว่า  กองเต็มพื้น กองละเกะละกะ