กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) คืออะไร? ทำไมถึงเป็นที่นิยม

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) จะเกิดขึ้นในที่แรกในประเทศไทยของเรานี่เอง เริ่มแรกเดิมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) เท่าไหร่ แต่เมื่อกระแสความนิยมของ กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) มาแรงมากทำให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ หันมาเปิดขายกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) บ้าง

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)

ลักษณะสำคัญชองกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) คือการที่เมื่อได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายแล้ว กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) จะปิดกองทุนทันที แล้วนำเงินต้นพร้อมผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยกองทุน
เช่น เปิดขายกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) A หากผลตอบแทนได้ 6 เปอร์เซ็นจะทำการปิดกองทุนทันที ดังนั้นเมื่อกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) A ได้รับผลตอบแทน 6 เปอร์เซ็น กองทุนก็จะถูกปิดทันที

ถ้าหากกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายจะทำอย่างไร?

สำหรับกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) ถ้าไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วจะมีอยู่ 2 ทางเลือกคือ 1. ปิดกองทุนแล้วคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 2.เปลี่ยนจากกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) ให้กลายเป็นกองทุนเปิดเพื่อให้นักลงทุนถือต่อไปได้

ทำไมกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) ถึงเป็นที่นิยม?

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) มีกระแสตอบรับดีเกิดจากการที่ช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) จะสามารถทำให้ผลตอบแทนถึงตามเป้าหมายได้รวดเร็ว ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงต้องทำการปิดกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) และเปิดกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)ใหม่ทดแทน ในแง่ของนักลงทุนเห็นว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่พูดไว้จึงสนใจกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)ที่จะเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)

การลงทุนกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)จะได้รับความเสี่ยงในเรื่องของการขายกองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) ในระหว่างถือไม่ได้หากไม่ได้รับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายจามเวลาที่กำหนด เมื่อเรามีข้อมูลหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่สามารถเปลี่ยนไปถือกองทุนอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) จะไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่ขาดทุน กองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund)เพียงแต่สัญญาว่าหากผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายจะคืนเงินให้เท่านั้น
และสุดท้ายเราจะพบว่ากองทุนรวมทริกเกอร์ (Trigger fund) มีต้นทุนที่แพงกว่ากองทุนทุนทั่วไป