กองดาก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กองดาก อ่านว่า กอง-ดาก

แปลว่า  นั่งยองๆก้น นั่งเอาก้นลง