กองจู่นพูน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กองจู่นพูน อ่านว่า กอง-จู่น-พูน

แปลว่า  สุมกันไว้ รวมกัน นำมารวมกัน