กองก้นจูดกูด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กองก้นจูดกูด อ่านว่า กอง-ก้น-จูด-กูด

แปลว่า  ก้นกระดกขึ้น หมอบหัวลงไปแล้วยกก้นขึ้นไป