กวยโต่งเต่ง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กวยโต่งเต่ง อ่านว่า กวย-โต่ง-เต่ง

แปลว่า  แกว่งไกว แกว่ง แกว่งไปแกว่งมา