กวม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กวม อ่านว่า กวม

แปลว่า นั่งคร่อมบน คร่อม นั่งทับ