กวนบ้าน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กวนบ้าน อ่านว่า กวน-บ้าน

แปลว่า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หัวหน้าหมู่บ้าน