กวด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กวด อ่านว่า กวด

แปลว่า ตรวจ  ตรวจสอบ  สังเกต  พิจารณา