กลืนลึดๆ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กลืนลึดๆ อ่านว่า กลืน-ลึด-ลึด

แปลว่า    กลืนข้าวไว กินเร็วเกินไป เคี้ยวไม่กี่ครั้งก็กลืนทันที  กลืนโดยไม่เคี้ยว