กลิ้งเกลือกลิเลือ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กลิ้งเกลือกลิเลือ อ่านว่า กลิ้ง – เกลือก – ลิ – เลือ

แปลว่า  ร้อนใจ  วุ่นวายใจ ทุรนทุราย กระสับกระส่าย