กลายยาม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กลายยาม อ่านว่า กลาย-ยาม

แปลว่า  ไม่ทันเวลา เลยกำหนด  ช้า ไม่ทันเวลาที่กำหนด เวลาผ่านพ้นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว