กลับเฮียน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กลับเฮียน อ่านว่า กลับ-เฮียน

แปลว่า  กลับบ้าน กลับที่บ้าน กลับมาอยู่บ้าน