กราฟ bar chart ง่ายๆ แต่ก็ทำให้รวยได้เหมือนกัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Bar Chart เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ว่ามีแนวโน้มไปทางไหน สำหรับ Bar Chart ประกอบไปด้วยราคาเปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ไม่แสดงราคาเปิดออกมา

Bar Chart จะช่วยให้เราระบุได้ว่าแนวโน้มราคาปัจจุบันจะเป็นไปในทางไหน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และแนวโน้มการกลับตัว

ลักษณะของ Bar chart

  • ราคาเปิดอยู่ทางซ้าย
  • ราคาเปิดอยู่ทางขวา
  • ราคาสูงสุดอยู่บนสุด
  • ราคาต่ำสุดอยู่ล่างสุด

สำหรับหลักการใช้ Bar Chart แบบง่ายๆจะมีลักษณะดังนี้

แนวโน้มขาขึ้น

  • ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
  • ราคาต่ำสุดปัจจุบันสูงกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้า

แนวโน้มขาลง

  • ราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด
  • ราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาสูงก่อนหน้า

แนวโน้มกลับตัว

  • ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในระดับราคาใกล้เคียงกัน หลายๆแท่ง

ความเหมือนและความต่างของกราฟ Bar Chart และกราฟ Candlestick

กราฟ Bar Chart และกราฟ Candlestick จะประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด เหมือนกัน แต่ Candlestick จะประกอบด้วยไส้เทียนและตัวเทียน มีความหนาความบาง ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนมากเกินไป เมื่อตลาดเกิดอาการ Panic อย่างรุนแรงจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทำให้ผิดพลาดได้นั่นเอง

แต่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่ง อันที่จริงก็แล้วแต่ความถนัดเป็นหลักถ้าเราถนัด Bar chart เราก็ใช้ bar chart แต่ถ้าถนัด Candlestick ก็ใช้ Candlestick

สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเหมาะอะไร ผมแนะนำให้ทดลองทั้งสองแล้ววัดกำไรขาดทุน อารมรณ์ความรู้สึก ว่าเราเหมาะกับตัวไหนมากกว่ากัน