กระแต ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กระแต อ่านว่า กระ-แต

แปลว่า    กระรอก squirrel สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Sciuridae