กระต่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กระต่า อ่านว่า กระ-ต่า

แปลว่า    ตระกร้า กระเช้า กระจาด ตระกร้าใส่ของ