กระติบข้าว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กระติบข้าว อ่านว่า กระ-ติบ-ข้าว

แปลว่า    ที่ใส่ข้าวเหนียวของคนอีสานทำด้วยไม้