กดทรง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กดทรง อ่านว่า กด-ทรง

แปลว่า  เก๊กหล่อ แสดงท่าทางให้เห็นว่าใหญ่โต สดงท่าทางให้เห็นว่า มีอำนาจ วางมาด ขี้เต๊ะ