กงโลก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กงโลก อ่านว่า กง – โลก

แปลว่า เกี่ยวกับทั้งโลก  ทั่วทั้งโลก บริเวณโดยรอบของโลก จักรวาล