กก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กก อ่านว่า กก

แปลว่า แรกเกิดขึ้น  ตั้งแต่ต้น