กกไม้ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กกไม้ อ่านว่า กก-ไม้

แปลว่า    ไม้ พฤกษา รุกข์ พืช พืชพันธุ์ พฤกษ์ ต้น