กกขา ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กกขา อ่านว่า กก-ขา

แปลว่า โคนขา ต้นขา