peniaphobia

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รวบรวบนานาๆสาระความรู้ต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาวะตอนนี้ที่อินเตอร์เน็ตได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ Peniaphobia.com จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเราเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ไม่ได้เน้นการแสวงหากำไรแต่อย่างใด เพียงแต่เน้นการสนองความต้ัองการเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์เท่านั้น

error: Content is protected !!